Як оформити магістерську дисертацію

Оформлення магістерської дисертації обумовлено у відповідному розділі ГОСТ і необхідно неухильно їх дотримуватися. Правила застосовуються не тільки до оформлення, але і до змісту. Для формування повноцінної дисертації важливо мати поняття про дані вказівки. Сучасне підставу для них - ГОСТ з 2001 по 2008 роки.

Стандартні умови

Вимоги до оформлення виглядають так:

 1. формат аркуша стандарту А4;
 2. шрифт написання - Times New Roman, 14 кегль;
 3. інтервал між рядками - 1,5;
 4. текст чорний з вирівнюванням по ширині;
 5. поля - верхнє / нижнє 2 см, ліве 3 см, праве 1 см.

Друк тексту - тільки одностороння. На кожному аркуші проставляють порядковий номер (відлік з другого, на титульному номері не ставиться). Обов'язковим фактором є відсилання до доповнень у вигляді графіків, статистики. Універсальний обсяг робіт такого типу становить 70-120 стор. Даний діапазон дозволяє показати серйозність ставлення до певної сфери науки і не дає перевантажити роботу зайвими фактами. У рідкісних випадках після узгодження з науковим керівником можливе збільшення обсягу до 150 стор. Після друку закінчена робота упаковується в папку. До неї підшивається рецензія і анотація, видані керівником проекту.

Структура дисертації магістра

Текст подається виключно в знеособленої форми, без прямої вказівки на автора. Готовий матеріал виглядає так:

 • титульний лист - заклад і кафедра, тема, дані автора і його керівника, місто, рік написання;
 • реферат;
 • зміст;
 • список посилань;
 • опис умовних позначень та використаних при написанні скорочень;
 • «Тіло» роботи - введення, основа, висновок;
 • список літератури, таблиці, додатки.

Основа ділиться на глави і розділи (мінімум 2 на главу). Назви оформляються в форматі чисел з точкою (1.1, 1.1.2) і пишуться прописом з вирівнюванням посередині. Загальний обсяг даної частини дисертації - 50-70 сторінок. У висновку описуються висновки, оцінка роботи і можливості її застосування на практиці.

Оформлення списку літератури

Даний елемент роботи вимагає особливої уваги при складанні. У ньому вказують весь застосований матеріал, що послужив підставою для дисертації. При цьому важливо дотримуватися певного порядку:

 • першими йдуть закони, нормативні акти;
 • статті, підручники, монографії;
 • закордонні праці;
 • інтернет-джерела.

Іноді допускається перерахування джерел в алфавітному форматі. Можливо скорочення списку до 30 пунктів. При формуванні позиції, в першу чергу вказують прізвище та ініціали автора (-ів). Далі слідує назва роботи (книги, статті), видавництво, обсяг.

Бібліографічні посилання

Перерахування проводиться відповідно до стандарту ДСТУ 3008-95. За даним стандартом потрібно:

 • писати шрифтом Times New Roman з буквами 12 розміру;
 • Внутрішньо текстові посилання слідують після матеріалу зі згадуванням назви джерела і сторінки;
 • підрядковий тип посилань переносять в зону нижнього колонтитула, для співвідношення з фрагментом роботи все посилання мають нумерацію наскрізного типу.

Засоби текстового редактора Word дозволяють скорегувати інтервали, колонтитули, створити посилання через меню з позначенням «Вставка».

Типові помилки при написанні магістерської дисертації

Є кілька моментів, на які варто звернути особливу увагу при формуванні дисертації. Це поширені помилки, які можуть зіпсувати навіть саму якісну роботу:

 1. Перенесення. Необхідно налаштувати в текстовому редакторі автоматичну вказівку перенесення. Особливо це важливо при написанні заголовків.
 2. Всі глави повинні супроводжуватися окремими висновками. Це спростить сприйняття інформації, зробить її більш повної, солідної.
 3.  Щоб поставлені завдання і підсумковий результат збігався, краще залишити написання вступу і висновку на період, коли основна частина буде завершена. Це допоможе уникнути нестикування і додаткової роботи.
 4. Рік випуску використаної літератури. Щоб не спиратися на неактуальне матеріал, варто використовувати праці і акти, випущені протягом останніх 5-7 років. Це гарантує відповідність згаданих фактів реальному стану в науковому середовищі.
 5. Бібліографічний опис має строго відповідати вимогам ГОСТ.
 6. Особливу увагу необхідно приділити оформленню посилань і додатків - недогляд в даному моменті може погіршити загальну якість роботи.
 7. Важливо дотримуватися норму за кількістю використаних джерел. Оптимальною кількістю вважається 3-4 десяткиe пунктів в списку. Менша кількість в результаті знижує якість роботи.

Це умови написання магістерської дисертації, прийняті в більшості навчальних закладів. Однак перед тим як приступити, краще уточнити у наукового керівника, чи немає в конкретному закладі додаткових правил, на які потрібно орієнтуватися.